โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง (พัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น