โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการเลี้ยงปลาหมอในบ่อซีเมนต์

การจัดการศึกษาต่อเนื่อง
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการเลี้ยงปลาหมอในบ่อซีเมนต์ ณ ม.๒ ตำบลโพนจาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น