เปิดรับสมัครนักศึกษากศน.ตำบลโพนจานจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม ชุมน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ
ณ ตำบลโพนจาน  อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม

กศน.ตำบลโพนจาน ร่วมจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ณ  ฟาร์มศิริวัฒน์ อำเภออากาสอำนวย  จังหวัดสกลนคร

กศน.ตำบลโพนจานจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
หลักสูตรการทำขนมไทย 
ณ วัดศรีบุญเรือง  บ้านต้าย  ตำบลโพนจาน  อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม

กศน.ตำบลโพนจานจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพริก
ณ บ้านโพนเจริญ  ม.10 ตำบลโพนจาน  อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม

กศน.ตำบลโพนจานจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ณ วัดโพนทราย ตำบลโพนจาน  อำเภอโพสวรรค์  จังหวัดนครพนม

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างเชื่อม 
ณ กศนฬตำบลโพนจาน  อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนมโครงการศูน์ฝึกอาชีพชุมชน (1อำเภอ 1อาชีพ)
หลักสูตรการทอผ้าย้อมครามลายมุก 

ณ บ้านหนองผักตบ  ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม