วิสัยทัศน์/พันธกิจ

กศน.ตำบลโพนจาน จัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม จริธรรม บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น