เปิดรับสมัครนักศึกษากศน.ตำบลโพนจานจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม ชุมน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ
ณ ตำบลโพนจาน  อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม

กศน.ตำบลโพนจาน ร่วมจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ณ  ฟาร์มศิริวัฒน์ อำเภออากาสอำนวย  จังหวัดสกลนคร

กศน.ตำบลโพนจานจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
หลักสูตรการทำขนมไทย 
ณ วัดศรีบุญเรือง  บ้านต้าย  ตำบลโพนจาน  อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม

กศน.ตำบลโพนจานจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพริก
ณ บ้านโพนเจริญ  ม.10 ตำบลโพนจาน  อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม