กศน.ตำบลโพนจานจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
หลักสูตรการทำขนมไทย 
ณ วัดศรีบุญเรือง  บ้านต้าย  ตำบลโพนจาน  อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น