โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างเชื่อม 
ณ กศนฬตำบลโพนจาน  อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น