กศน.ตำบลโพนจานจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพริก
ณ บ้านโพนเจริญ  ม.10 ตำบลโพนจาน  อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น